Zásady ochrany osobních údajů

Trvanlivá a osvědčená řešení.

gabionové oplocení

§.1 Obecná ustanovení

 1. Správcem údajů je Piotr Knopek Gablux se sídlem v Sośnicowicích, ul. Kościelna 4a, NIP: 6312232203, REGON: 276971675. Ochrana údajů probíhá v souladu s požadavky obecně platných právních předpisů a jejich ukládání probíhá na zabezpečených serverech.
 2. Pro výklad pojmů se použije slovníček pojmů ve smluvních podmínkách nebo popis v zásadách ochrany osobních údajů (pokud to vyplývá přímo z popisu).
 3. Pro účely lepšího vnímání Zásad ochrany osobních údajů je pojem "Uživatel" nahrazen pojmem "Vy" a pojem "Správce" pojmem "My". Termínem "RODO" se rozumí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
 4. Respektujeme právo na soukromí a dbáme na bezpečnost dat. K tomuto účelu používáme mimo jiné zabezpečený komunikační šifrovací protokol (SSL).
 5. Osobní údaje uvedené ve formuláři na vstupní stránce jsou považovány za důvěrné a nejsou přístupné neoprávněným osobám.
 

§2 Správce údajů

 1. Poskytovatel služeb je správcem údajů svých zákazníků. To znamená, že pokud máte účet na našich webových stránkách, zpracováváme vaše údaje, jako je jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, pozice, pracoviště, IP adresa.
 2. Poskytovatel služeb je také správcem odběratelů newsletteru a odběratelů webinářů.
 3. Osobní údaje budou zpracovávány a. v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů,b. v souladu s implementovanými Zásadami ochrany osobních údajů,c. v rozsahu a za účelem nezbytným pro uzavření, tvorbu obsahu Smlouvy, její změnu nebo ukončení a řádný výkon elektronicky poskytovaných Služeb,d. v rozsahu a pro účel nezbytný pro naplnění oprávněných zájmů (právně odůvodněné účely) a zpracování neporušuje práva a svobody subjektu údajů: v rozsahu a pro účel v souladu se souhlasem, který jste udělili, pokud [například] jste se přihlásili k odběru newsletteru,v rozsahu a pro účel v souladu se souhlasem, který jste udělili, pokud [například] jste se přihlásili k odběru webináře.
 4. Každý subjekt údajů (pokud jsme správcem údajů) má právo na přístup, opravu, výmaz nebo omezení zpracování, právo vznést námitku a právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 5. Kontakt s osobou, která v rámci organizace poskytovatele služeb dohlíží na zpracování osobních údajů, je možný prostřednictvím e-mailu na adrese: biuro@gablux.pl.
 6. Vyhrazujeme si právo zpracovávat vaše údaje po ukončení Smlouvy nebo odvolání souhlasu pouze v rozsahu pro účely uplatnění případných nároků u soudu nebo pokud nám národní nebo unijní či mezinárodní právo ukládá povinnost údaje uchovávat.
 7. Poskytovatel služeb má právo zpřístupnit osobní údaje uživatele a další údaje uživatele subjektům oprávněným podle příslušných právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení).
 8. K výmazu osobních údajů může dojít v důsledku odvolání souhlasu nebo podání právně přípustné námitky proti zpracování osobních údajů.
 9. Poskytovatel služeb neposkytuje osobní údaje jiným subjektům než těm, které k tomu opravňují příslušné právní předpisy.
 10. Zavedli jsme pseudonymizaci, šifrování dat a kontrolu přístupu, abychom minimalizovali dopad případného narušení bezpečnosti dat.
 11. Osobní údaje zpracovávají pouze námi pověřené osoby nebo zpracovatelé, se kterými úzce spolupracujeme.

 

 

§3 Soubory cookie

 1. Webové stránky gablux.pl používají soubory cookie. Jedná se o malé textové soubory odesílané webovým serverem a ukládané softwarem prohlížeče. Když se prohlížeč znovu připojí k webu, web rozpozná typ zařízení, ze kterého se uživatel připojuje. Parametry umožňují číst informace, které obsahují, pouze serveru, který je vytvořil. Soubory cookie proto usnadňují používání dříve navštívených stránek.

  Shromážděné informace se týkají IP adresy, typu použitého prohlížeče, jazyka, typu operačního systému, poskytovatele internetových služeb, času a data, polohy a informací zaslaných na webové stránky prostřednictvím kontaktního formuláře.

 2. Údaje, které shromažďujeme, slouží ke sledování a zjišťování, jak uživatelé používají naše stránky, abychom je mohli vylepšovat a poskytovat efektivnější a plynulejší navigaci. Informace o uživatelích sledujeme pomocí nástroje Google Analytics, který zaznamenává chování uživatelů na stránkách.

  Soubory cookie identifikují uživatele, aby byl obsah stránek, které používá, přizpůsoben jeho potřebám. Zapamatováním vašich preferencí je možné přizpůsobit reklamu cílenou na vás. Soubory cookie používáme k zajištění nejvyššího standardu pohodlí na našich webových stránkách a shromážděné údaje jsou používány pouze interně společností [název] k optimalizaci provozu.

 3. Na našich webových stránkách používáme následující soubory cookie [samozřejmě je třeba přizpůsobit obsah této stránky souborům cookie, které používáte]:

  (a) "nezbytné" soubory cookie umožňující používání služeb dostupných na webových stránkách, např. autentizační soubory cookie používané pro služby, které vyžadují autentizaci na webových stránkách;

  (b) soubory cookie používané pro bezpečnostní účely, např. sloužící ke zjištění zneužití ověření na webových stránkách;

  (c) "výkonnostní" soubory cookie, které umožňují shromažďovat informace o používání webových stránek;

  (d) "funkční" soubory cookie, které umožňují "zapamatovat si" uživatelem zvolená nastavení a přizpůsobit uživatelské rozhraní, např. s ohledem na uživatelem zvolený jazyk nebo oblast původu, velikost písma, design webových stránek atd;

  (e) "reklamní" soubory cookie, které umožňují poskytovat uživatelům reklamní obsah více přizpůsobený jejich zájmům.

 4. Uživatel má možnost kdykoli zakázat nebo obnovit shromažďování souborů cookie změnou nastavení ve svém webovém prohlížeči.
logo gablux

Vyrábíme svařované gabionové koše a ploty špičkové kvality a také plotové panely. Provádíme individuální návrhy drobné architektury a gabionových fasád.

Kontakt

Kostelní ulice 4A
44-153 Sośnicowice