Jak dobrze i bezpiecznie skręcić kosze.

Najwyższej jakości ogrodzenia gabionowe

ogrodzenie gabionowe

Instrukcja montażu koszy gabionowych

Akcesoria montażowe

Śruba zamkowa

Śruba zamkowa M6x16 / M5x16

Śruba zamkowa M6x16mm służy do skręcania ścian gabionu, a śruba 5x16mm służy do przykręcania łączników

Mocowanie do słupka

Mocowanie słupka / docisk

Blaszka dociskowa służy do skręcania słupa stabilizującego z konstrukcją kosza gabionowego

łącznik / stężenia poprzeczne

Łączniki (stężenia poprzeczne) skręcane.

Łączniki służą do skręcania przedniej i tylnej ściany kosza. Decydują o jego odporności na odkształcenie.

mocowanie uniwersalne kątowe

Mocowanie kątowe

Blaszka kątowa służy do łączenia koszy gabionowych z panelami ogrodzeniowymi naszej produkcji.

blaszka łącząca

Blaszka 40x15mm z podwójnym otworem

Blaszka z podwójnym otworem służy do skręcania przednich i tylnych ścian gabionów w ciągu, gdy budujemy gabion dłuższy niż 250cm

uniwersalny zestaw montażowy

Klamra do gabionu

Komplet blaszek "mniejsza-większa" nadaje się do skręcania różnych koszy gabionowych w jednej linii lub do skręcania kosza z panelem. Dłuższa (6cm) klamra tego samego typu służy do skręcania koszy pod kątem prostym.

Śruba maszynowa

Śruba maszynowa

Śruba maszynowa M8 służy do przykręcania kosza do słupa stabilizującego

narożnik gabionowy

Narożnik gabionowy

Ozdobna blaszka narożna do koszy serii LUX.

Wzmocnione mocowanie

Wzmocnione mocowanie do słupka

Wzmocnione mocowanie do łączenia słupa stabilizującego z konstrukcją kosza gabionowego

Schemat stawiania ogrodzenia gabinowego:

 • Wyznacz linię, wzdłuż której zbudujesz murek
 • Wykop dołki pod słupy. Najlepiej zrobić to otwornicą. ( poniżej granicy przemarzania gruntu )
 • Zabetonuj pionowo słupy
 • Zagęść teren między słupami ( np. ubity tłuczeń,  żwir )
 • Zamontuj panele ( w kolejności : panel przedni dwa boczki i zamykający panel tylni )
 • Przykręć przewidywaną ilość łączników, a następnie przymocuj konstrukcję kosza do słupków stabilizacyjnych
 • W analogiczny sposób montuj kolejne kosze i panele.
 1. PRZYGOTOWANIE TERENU.

W zależności od terenu na którym będziemy stawiać nasze kosze / ogrodzenie gabionowe możemy wybrać jeden z dwóch wariantów przygotowania podłoża. Pierwszy wariant ( rys. 1 ) zakłada należyte ubicie terenu pod koszem gabionowym, a następnie wbetonowanie samych słupów stabilizacyjnych. Wersja z zabetonowaniem samych słupów stabilizacyjnych. Drugi wariant to wylanie ławy fundamentowej o grubości około 40-60 cm z głębszym zabetonowaniem slupów stabilizacyjnych ( rys. 2 ) Budowa ogrodzenia na ławie fundamentowej

 1. SKRĘCANIE KOSZY GABIONOWYCH.

Do skręcania ścian koszy gabionowych należy użyć śrub zamkowych M6x16mm. Rysunek 3, 4, 5, 6 przedstawiają prawidłowe skręcenie koszy gabionowych.

 1. MOCOWANIE KOSZA GABIONOWEGO DO SŁUPA STABILIZUJĄCEGO I PRZYKRĘCANIE ŁĄCZNIKÓW.

Do skręcenia kosza ze słupem stabilizującym należy użyć łącznika i docisku oraz śruby maszynowej 8x100mm z pełnym gwintem wraz z powiększonymi podkładkami i nakrętką. Należy przewiercić słup stabilizujący na wysokości listwy poziomej (w przyp. koszy do H100cm w jednym miejscu, dla koszy powyżej H100cm – w dwóch miejscach), następnie bardzo mocno skręcić całość wg poniższego zdjęcia.
Po ustabilizowaniu kosza, należy przykręcić przewidywaną ilość łączników (stężeń poprzecznych) na daną wysokość i długość gabionu. Do przykręcenia łączników należy użyć śrub zamkowych 5x16mm. Stężenia poprzeczne należy przykręcać wykorzystując otwory montażowe lub w dowolnym miejscu listwy za pomocą małej blaszki do łącznika. Informację o ilościach słupów stabilizacyjnych i łączników na dany kosz, można znaleźć w tabelach umieszczonych na stronie internetowej gablux.pl w zakładce “ogrodzenia gabionowe”. Jeżeli w trakcie zasypywania kosz będzie wymagał przykręcenia większej ilości łączników niż przewidywana, należy je dołożyć (dotyczy głownie koszy wysokich).

 1. ZASYPANIE KOSZA KRUSZYWEM.

Po skręceniu kosza ze słupami stabilizującymi, przystępujemy do zasypania. Przy tej czynności należy pamiętać o częściowym zabezpieczeniu boków kosza przed spadającymi kamieniami. Możemy do tego użyć styropianu, tektury lub kawałka pleksi. Ważne jest również to, by spadające kamienie nie uderzały w łączniki (stężenia poprzeczne), gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Kamień najlepiej wsypywać wiadrami. Im dokładniejsza korekta ręczna w trakcie zasypywania kosza, tym lepszy efekt wizualny całości. Warto poświęcić więcej czasu na układanie kamienia, ponieważ równica pomiędzy koszem “zasypanym” a ręcznie ułożonym jest znacząca.

gabiony montaż
Rysunek 1
Montaż gabionów
Rysunek 2
Łącznik, stężenie poprzeczne kosza
Rysynek 3
prawidłowy montaż łączników
Rysunek 4
Łącznik, stężenie poprzeczne kosza
Rysynek 3
prawidłowy montaż łączników
Rysunek 4
Sposób skręcania
Rysynek 5
sposób składania kosza
Rysunek 6
Logo Gablux

Produkujemy najwyższej jakości spawane kosze i ogrodzenia gabionowe, a także panele ogrodzeniowe. Realizujemy indywidualne projekty małej architektury oraz elewacji gabionowych.

Kontakt

ul. Kościelna 4A
44-153 Sośnicowice