Instrukcja montażu koszy gabionowych


OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH KOSZ GABIONOWY. NIE STOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ USZCZERBKIEM NA ZDROWIU I/LUB USZKODZENIEM MIENIA.

Do budowy elementu gabionowego należy zastosować tylko panele, słupy i akcesoria wyprodukowane do stawiania tego typu konstrukcji.Schemat stawiania ogrodzenia gabinowego:

  • Wyznacz linię, wzdłuż której zbudujesz murek
  • Wykop dołki pod słupy ( poniżej granicy przemarzania gruntu )
  • Zabetonuj pionowo słupy
  • Zagęść teren między słupami ( np. ubity żwir )
  • Zamontuj panele ( w kolejności : panel przedni dwa boczki i zamykający panel tylni )
  • Przykręć przewidywaną ilość łączników a następnie przymocuj konstrukcję kosza do słupków stabilizacyjnych
  • W analogiczny sposób montuj kolejne kosze i panele.
Akcesoria montażowe
śruba zamkowa 6x16mm do skręcania ścian gabionu

Śruba zamkowa 5x16mm do skręcania ścian gabionu i przykręcania łączników

Blaszka z podwójnym otworem do montowania koszy w ciągu

Blaszka z podwójnym otworem do skręcania ścian gabionów w ciągu

Blaszka z podwójnym otworem do montowania koszy w ciągu

Blaszka – narożnik do skręcania ścian gabionów w wersji “LUX”

Mocowanie słupka / docisk

Blaszka do łącznika, za pomocą której można przykręcić stężenie poprzeczne w dowolnym miejscu listwy, bez konieczności nawiercania.

Łącznik gabionowy

Łączniki stabilizujące (stężenia poprzeczne) skręcane.
Na zdjęciu widać dwie wersje: przykręcony na otworze montażowym i przykręcony za pomocą blaszki na listwie bez otworów montażowych.

Łącznik gabionowy

Śruba maszynowa 8x100mm z pełnym gwintem, pogrubione podkładki i nakrętka do stabilizowania kosza

Mocowanie kątowe np.
do montażu paneli ogrodzeniowych

Komplet blaszek “mniejsza-większa” do skręcania koszy gabionowych pod kątem 90 stopni lub do skręcania kosza z panelem

1. Przygotowanie terenu

W zależności od terenu na którym będziemy stawiać nasze kosze / ogrodzenia gabionowe możemy wybrać jeden z dwóch wariantów przygotowania podłoża.

Pierwszy wariant ( rys. 1 ) zakłada należyte ubicie terenu pod koszem gabionowym a następnie wbetonowanie samych słupów stabilizacyjnych

Wersja z zabetonowaniem samych słupów stabilizacyjnych.

Drugi wariant to wylanie ławy fundamentowej o grubości około 40-60 cm z głębszym zabetonowaniem slupów stabilizacyjnych ( rys. 2 )

Budowa ogrodzenia na ławie fundamentowej

2. Skręcanie koszy gabionowych.

Do skręcania ścian koszy gabionowych należy użyć śrub zamkowych M6x16mm.

Na pierwszym rysunku przedstawiono prawidłowy sposób składania ścian koszy. Drugi rysunek przedstawia skręcony kosz.

 

skręcanie koszy gabionowych
skręcanie kosza

3. Mocowanie kosza gabionowego do słupa stabilizującego i przykręcanie łączników.

Do skręcenia kosza ze słupem stabilizującym należy użyć łącznika i docisku oraz śruby maszynowej 8x100mm z pełnym gwintem wraz z powiększonymi podkładkami i nakrętką. Należy przewiercić słup stabilizujący na wysokości listwy poziomej (w przyp. koszy do H100cm w jednym miejscu, dla koszy powyżej H100cm – w dwóch miejscach), następnie bardzo mocno skręcić całość wg poniższego zdjęcia.
Po ustabilizowaniu kosza, należy przykręcić przewidywaną ilość łączników (stężeń poprzecznych) na daną wysokość i długość gabionu. Do przykręcenia łączników należy użyć śrub zamkowych 5x16mm. Stężenia poprzeczne należy przykręcać wykorzystując otwory montażowe lub w dowolnym miejscu listwy za pomocą małej blaszki do łącznika. Informację o ilościach słupów stabilizacyjnych i łączników na dany kosz, można znaleźć w tabelach umieszczonych na stronie internetowej gablux.pl w zakładce “ogrodzenia gabionowe”. Jeżeli w trakcie zasypywania kosz będzie wymagał przykręcenia większej ilości łączników niż przewidywana, należy je dołożyć (dotyczy głownie koszy wysokich).

skręcanie słupaskręcanie słupa
4. Zasypanie kosza kruszywem

Po skręceniu kosza ze słupami stabilizującymi, przystępujemy do zasypania. Przy tej czynności należy pamiętać o częściowym zabezpieczeniu boków kosza przed spadającymi kamieniami. Możemy do tego użyć styropianu, tektury lub kawałka pleksi. Ważne jest również to, by spadające kamienie nie uderzały w łączniki (stężenia poprzeczne), gdyż grozi to ich uszkodzeniem. Kamień najlepiej wsypywać wiadrami. Im dokładniejsza korekta ręczna w trakcie zasypywania kosza, tym lepszy efekt wizualny całości. Warto poświęcić więcej czasu na układanie kamienia, ponieważ równica pomiędzy koszem “zasypanym” a ręcznie ułożonym jest znacząca.