Montaż

Instrukcja montażu koszy gabionowych


OSTRZEŻENIE: PRZESTRZEGANIE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST KONIECZNE DLA ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OSÓB MONTUJĄCYCH ORAZ UŻYTKUJĄCYCH KOSZ GABIONOWY. NIE STOSOWANIE SIĘ DO INSTRUKCJI MOŻE SKUTKOWAĆ USZCZERBKIEM NA ZDROWIU I/LUB USZKODZENIEM MIENIA.

Do budowy elementu gabionowego należy zastosować tylko panele, słupy i akcesoria wyprodukowane do stawiania tego typu konstrukcji.Schemat stawiania ogrodzenia gabinowego:

  • Wyznacz linię, wzdłuż której zbudujesz murek
  • Wykop dołki pod słupy ( poniżej granicy przemarzania gruntu )
  • Zabetonuj pionowo słupy
  • Zagęść teren między słupami ( np. ubity żwir )
  • Zamontuj panele ( w kolejności : panel przedni dwa boczki i zamykający panel tylni )
  • Przykręć przewidywaną ilość łączników a następnie przymocuj konstrukcję kosza do słupków stabilizacyjnych
  • W analogiczny sposób montuj kolejne kosze i panele.
Akcesoria montażowe
śruba do gabionów

śruba zamkowa M6x12 do montażu koszy gabionowych

Mocowanie / docisk

Łącznik gabionowy

Łączniki stabilizujące skręcane
Na zdjęciu dwie wersje
( stężenie poprzeczne )

Mocowanie kątowe
np. do montażu paneli ogrodzeniowych

1. Przygotowanie terenu

W zależności od terenu na którym będziemy stawiać nasze kosze / ogrodzenia gabionowe możemy wybrać jeden z dwóch wariantów przygotowania podłoża.

Pierwszy wariant ( rys. 1 ) zakłada należyte ubicie terenu pod koszem gabionowym a następnie wbetonowanie samych słupów stabilizacyjnych

Wersja z zabetonowaniem samych słupów stabilizacyjnych.

Drugi wariant to wylanie ławy fundamentowej o grubości około 40-60 cm z głębszym zabetonowaniem slupów stabilizacyjnych ( rys. 2 )

Budowa ogrodzenia na ławie fundamentowej

2. Skręcanie koszy gabionowych.

Do skręcania ścian koszy gabionowych należy użyć śrub zamkowych M6x12mm.

Na pierwszym rysunku przedstawiono prawidłowy sposób składania ścian koszy. Drugi rysunek przedstawia skręcone kosze.

 

skręcanie koszy gabionowych
skręcanie kosza

3. Mocowanie kosza gabionowego do słupa stabilizującego.

Do skręcenia kosza z słupem stabilizującym należy użyć łącznika i docisku oraz odpowiedniej śruby.Należy przewiercić słup stabilizujący w odpowiednim miejscu. Prawidłowy montaż przedstawia poniższy rysunek.

skręcanie słupa
4. Zasypanie kosza kamieniem

Po skręceniu kosza z słupami stabilizującymi przystępujemy do zasypania. Przy tej czynności należy pamiętać o częściowym zabezpieczeniu boków kosza przed spadającymi kamieniami. Możemy do tego użyć styropianu bądź tektury. Ważne jest również to by spadające kamienie nie uderzały w łączniki ( stężenia poprzeczne ) gdyz grozi to ich uszkodzeniem. Kamień najlepiej wsypywać wiaderkami.